facebook

Historia

Idea powstania organizacji zrzeszającej studentów Analityki Medycznej na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zrodziła się we wrześniu 2012 roku w... Lublinie. Grupa pięciorga studentów Analityki Medycznej z naszego Uniwersytetu uczestniczyła wtedy w Letniej Szkole Immunologii organizowanej przez Lubelskie Towarzystwo Studentów Analityki Medycznej działające tam już od listopada 2010 roku. Zachęceni cennymi radami i zarażeni entuzjazmem koleżanek i kolegów z Lublina, poznańscy studenci postanowili zadziałać wspólnie i założyć podobną organizację na poznańskim Uniwersytecie.

W październiku 2013 roku w Warszawie odbył się I Zjazd Towarzystw Zrzeszających Studentów Analityki Medycznej, w którym uczestniczyli również przedstawiciele naszej - tworzącej się organizacji. Nawiązanie kontaktów i wymiana informacji okazała się niezwykle cenna. Już po pięciu miesiącach pracy - głównie "papierkowej" i zmobilizowaniu studentów wszystkich roczników Analityki Medycznej grupa założycielska w składzie: Małgorzata Łagiedo, Agnieszka Masztalerz, Natalia Lipińska, Zuzanna Kanduła, Maria Markowska i Joanna Dych przedstawiła Rektorowi UMP wniosek o utworzenie Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej. Wniosek został poparty przez szereg osób z grona akademickiego oraz przez przedstawicieli KIDL oraz PTDL.
Oficjalnie z dniem 9 stycznia 2013 roku Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej zostało wpisane do rejestru organizacji studenckich Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Opiekunem PTSML z grona pracowników UMP został Pan dr Mariusz Kaczmarek (Katedra i Zakład Immunologii Klinicznej UMP).
Skład I Zarządu PTSML:
Przewodczniąca: Małgorzta Łagiedo
Zastępca Przewodniczącej: Zuzanna Kanduła
Sekretarz: Natalia Lipińska
Skarbnik: Agnieszka Masztalerz
Członkowie zarządu: Maria Markowska, Joanna Dych

Cele jakie przyświecały założycielom PTSML to głównie chęć zintegrowania studentów Analityki Medycznej na UMP, umożliwienie poszerzania zdobytych kwalifikacji przez studentów, organizacja wydarzeń promujących zdrowy styl życia i zwiększających świadomość społeczeństwa na temat istotnej roli diagnosty laboratoryjnego w procesie leczenia, a także organizacja wydarzeń dążących do rozwoju naukowego i osobistego studentów Analityki Medycznej na naszym Uniwersytecie, a także w całej Polsce.

Pierwsze spotkanie PTSML odbyło się dnia 7 lutego 2013 roku i uczestniczyła w nim aż 1/3 wszystkich studentów Analityki Medycznej. Dnia 23 marca 2013 roku na drodze konkursu zostało wybrane piękne logo PTSML zaprojektowane własnoręcznie przez jedną ze studentek Analityki Medycznej. 24 marca 2013 roku w Poznaniu odbył się II Zjazd Towarzystw Zrzeszających Studentów Analityki Medycznej, w którym uczestniczyło aż 8 towarzystw, w tym trzy nowo powstałe z Bydgoszczy, Łodzi i Katowic. Spotkanie to było pierwszym poważnym wydarzeniem organizowanym przez PTSML i pozwoliło na poszerzenie współpracy z innymi organizacjami z całej Polski.

W kwietniu 2018 roku mieliśmy okazję świętować pięciolecie naszej organizacji. Byliśmy wtedy gospodarzem XII Ogólnopolskiej Debaty Studentów Analityki Medycznej oraz, we współpracy z SKN Biosfera, Konferencji Naukowej Spotkania Młodych z Nauką. Przez te wszystkie lata przeprowadziliśmy wiele akcji, witaliśmy nowych członków i wybieraliśmy nowych Prezesów. Nasze Towarzystwo prężnie się rozwijało, a dążąc do integracji środowiska studenckiego zmieniliśmy również naszą nazwę. Od kwietnia 2019 r. staliśmy się Studenckim Towarzystwem Diagnostów Laboratoryjnych.

Zdjęcia: