facebook

Spotkania z przedstawicielami kół naukowych

Na tym spotkaniu każdy ze studentów analityki medycznej ma szansę zapoznać się z działalnością kół naukowych naszego Uniwersytetu. Przedstawiana jest szeroka tematyka pracy oraz możliwości rozwoju. Co roku pojawiają się takie koła jak: "Biosfera", Młodych Mikrobiologów, Medycyny Laboratoryjnej, Młodych Cytologów oraz wiele innych często nowych! Spotkanie odbywa się w październiku każdego nowego roku akademickiego aby każdy zainteresowany mógł jak najszybciej rozpocząć pracę w wybranym przez siebie kole naukowym.