facebook

Kontakt z nami

Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych
DS Eskulap, pokój nr 8
Przybyszewskiego 39
60 - 356 Poznań

Wszelkie uwagi oraz zapytania można kierować na adres: stdl.ump@gmail.com