facebook

Wiosenna Akcja Krwiodawstwa 27.04.2017

W dniu 27.05.2017 r., w godzinach 9:00 - 14:00 Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej wspólnie z IFMSA-Poland oraz Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu przeprowadziło Wiosenną Akcję Krwiodawstwa w DS Eskulap.

Akcja była dobrą okazją do zrzeszenia się w szczytnym celu studentów wszystkich kierunków studiów UMP. Zaproszonych zostało ok. 1,8 tys. osób (zaproszenia za pośrednictwem serwisu Facebook), o akcji wielokrotnie przypominano i zachęcano do aktywnego uczestnictwa.

Ostatecznie zarejestrowano ok. 35 dawców, z czego krew udało się oddać 18 osobom uzyskując wynik 8,1l krwi.

Osoby reprezentujące RCKiK w Poznaniu uznały powyższy wynik za zadowalający, niemniej jednak zachęciły do przygotowania wcześniej listy zadeklarowanych chętnych w celu wywołania poczucia obowiązku wśród zapisanych, co mogłoby w znaczący sposób zmotywować do udziału w kolejnej edycji.

Galeria Wiosenna Akcja Krwiodawstwa 27.04.2017