facebook

Co licealista wie o laboratorium edycja 2017

Akcja przeprowadzona przez studentów miała na celu zapoznanie licealistów z jedną z ofert kształcenia na Uniwersytecie Medycznym im. Karol Marcinkowskiego w Poznaniu.

Przedstawiciele Poznańskiego Towarzystwa Studentów Medycyny Laboratoryjnej promowali kierunek Analityka medyczna oraz przedstawili wszystkie aspekty studiowania, a także możliwości rozwoju po ukończeniu studiów. Studenci przedstawili powyższe zagadnienia w formie prelekcji, które przeprowadzone były w następujących liceach:
- I Liceum Ogólnokształcące im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
- II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu,
- XI Liceum Ogólnokształcące im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu,
- XVII Liceum Ogólnokształcące im. ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu,
- Publiczne Liceum Ogólnokształcące KSW im. bł. Natalii Tułasiewicz,
- I Liceum Ogólnokształcące w Lesznie,
- III Liceum Ogólnokształcące w Lesznie.

Uczniowie, którzy wykazali się największą wiedzą w zakresie nauk biologiczno-chemicznych zostali zaproszeni na warsztaty laboratoryjne, które odbyły się w dniach 22-23.05.2017r. w Katedrze i Zakładzie Biologii i Parazytologii Lekarskiej, Katedrze Chemii Klinicznej i Diagnostyki Molekularnej, Katedrze Biochemii Farmaceutycznej, gdzie otrzymali także pamiątkowe certyfikaty zaświadczające o ich udziale w akcji.

Galeria Co licealista wie o laboratorium edycja 2017