facebook

Mały Medyk 2017

W tym roku członkowie naszego Towarzystwa włączyli się w projekt Mały Medyk realizowany przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz współfinansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Celem projektu jest popularyzacja nauk medycznych wśród dzieci. W jego pierwszej edycji wzięli udział uczniowie
w wieku 6-12 lat ze szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza z Puszczykowa,
- Szkoła Podstawowa nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego z Lubonia,
- Szkoła Podstawowa nr 7 im. Erazma z Rotterdamu z Poznania,
- Szkoła Podstawowa nr 23 im. gen. Józefa Bema z Poznania.

Podczas warsztatów uczniowie mogli usłyszeć czym zajmuje się diagnosta laboratoryjny, dlaczego ważne jest, żeby nie bać się badań laboratoryjnych.
Z czego składa się krew, jakie są funkcje erytrocytów, leukocytów i płytek krwi oraz jak wyglądają pod mikroskopem.

Przedstawiliśmy także prezentację o tym czym są bakterie, gdzie się znajdują, czy są złe, czy też dobre, jak je wykrywamy i rozróżniamy oraz informacje na temat bakterii powodujących częste zakażenia: E. coli, C. difficile, S. pneumoniae, S. aureus oraz jak chronić się przed bakteriami.

W drugiej części warsztatowej uczniowie mieli okazję obejrzeć pod mikroskopem optycznym preparaty bakterii oraz rozmazy krwi, a także pobawić się w laboratorium przy wykorzystaniu plastikowego sprzętu laboratoryjnego, nauczyć się jak pobiera się krew bez igieł i że nie należy się go bać oraz rozwiązać zadania związane z bakteriami i krwinkami.

Na końcu wspólnie zobrazowaliśmy wymianę gazową zachodzącej w płucach przy pomocy niebieskich i czerwonych balonów.

Zajęcia zakończyły się wręczeniem uczestnikom dyplomów „Małego Diagnosty”.

Galeria Mały Medyk 2017