facebook

Akcja krwiodawstwa

Akcja Krwiodawstwa to wiosenna zbiórka krwi organizowana przez Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej razem Młodą Farmacją Poznań oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.