facebook

Akcja krwiodawstwa

Akcja Krwiodawstwa to wiosenna zbiórka krwi organizowana przez Studenckie Towarzystwo Diagnostów Laboratoryjnych razem Młodą Farmacją Poznań oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.