facebook

Mały diagnosta

„Mały Diagnosta” to akcja polegająca na przeprowadzeniu przez członków STDL lekcji pokazowych w poznańskich przedszkolach i szkołach podstawowych. Spotkanie trwa 60 minut i składa się z następujących części: pogadanki na temat krwi z wykorzystaniem obrazujących plakatów (czym jest krew, jaką rolę pełni w naszym organizmie) oraz na temat bakterii (pokaz prezentacji multimedialnej ukazującej w sposób obrazowy bakterie powodujące ból brzucha czy kaszel, obserwacja pod mikroskopem kultur bakteryjnych), a następnie zabawy w „Wesołe Laboratorium”.
Dzieci mają możliwość skorzystania również z czterech stanowisk gdzie mogą obejrzeć preparaty mikroskopowe krwi oraz bakterii, rozwiązywać łamigłówki, rysować krwinki i bakterie, zapoznać się z drobnym sprzętem wykorzystywanym w laboratorium oraz procesem pobierania krwi.
Zajęcia kończą się wręczeniem dyplomów „ Małego diagnosty” każdemu uczestnikowi lekcji pokazowej. Materiały dydaktyczne wykorzystywane przez nas na zajęciach są całkowicie bezpieczne (nie posiadamy przedmiotów szklanych) a preparaty oglądane pod mikroskopem zawierają zabite bakterie utrwalone barwnikami.