facebook

Akcja Krwiodawstwa 24.04.14

Dnia 24 Kwietnia Poznańskie Towarzystwo Studentów Medycyny Laboratoryjnej razem Młodą Farmacją Poznań oraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu zorganizowało wiosenną Akcje Krwiodawstwa. Zarejestrowało się 49 osób, z czego 41 mogło oddać krew, której łącznie zebrano ponad 18 litrów!

Zdjęcia: