facebook

Zarząd PTSML 2018/2019

Prezes
Marlena Rakicka IV rok
Wiceprezes
Paulina Kobyłka IV rok
Sekretarz Skarbnik
Paulina Wiącek III rok

Monika Jankowska III rok

Członkowie zarządu
Monika Szczucka III rok

Aleksandra Makarewicz V rok

Anna Królak V rok

Julia Kerner I rok